Slot Online Slot Gacor Hari Ini Sbobet88 Live Casino Online Bandarsloto Slot88 Slot Gacor

Zakres Branżowy

ZAKRES TEMATYCZNY WYSTAWY OBEJMUJE:

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 • Zbiórka odpadów
 • Transport odpadów
 • Segregacja odpadów
 • Przetwórstwo i przekształcanie odpadów
 • Odzysk odpadów
 • Sprzedaż odpadów
 • Składowanie
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Unieszkodliwianie odpadów
 • Sprzęt kontrolno-pomiarowy, laboratoryjny do analizy i kontroli odpadów


NOWE TECHNOLOGIE W UNIESZKODLIWIANIU ODPADÓW

 • Metody termiczne
 • Metody biologiczne
 • Paliwa altenatywne

 

SYSTEMY ZMNIEJSZANIA OBJĘTOŚCI ODPADÓW

 • Zgniatarki
 • Zagęszczarki
 • PrasowarkiSYSTEMY PRZESIEWANIA ODPADÓW

SYSTEMY ROZPOZNAJĄCE I DZIELĄCE RÓŻNE METALE

SORTOWANIE ODPADÓW W CELU DALSZEJ PRZERÓBKI

ROZDZIELANIE ODPADÓW MIESZALNYCH

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DO TRANSPORTU
I PRZECHOWYWANIA ODPADÓW

INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH

 • Urządzenia do utrzymania czystości, ulic, budynków, pomieszczeń i terenów zielonych
 • Odzież ochronna
 • Kontenery, pojemniki, worki na śmieci


PROJEKTOWANIE, BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW

 • Spalarnie
 • Sortownie
 • Kompostownie
 • Składowiska


RECYKLING

 • Odzysk i recykling odpadów
 • Organizacje odzysku


USŁUGI DORADCZE, PRAWNE I KONSULTINGOWE
INSTYTUCJE FINANSOWE
JEDNOSTKI BADAWCZO – ROZWOJOWE
WYDAWNICTWA

Aktualności