Prezentacje

PREZENTACJE SESJA OTWARCIA: Gospodarka Odpadami - Gdzie jesteśmy i co chcemy osiągnąć?

1 Gospodarka Odpadami - Gdzie jesteśmy i co chcemy osiągnąć? Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

PREZENTACJE SESJA IA:Mechanizmy wsparcia w gospodarce odpadami - dobre praktyki w zakresie wykorzystania różnorodnych mechanizmów

1 BIZNES I GMINA STRATEGICZNE PARTNERSTWO NA RZECZ GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI – SZANSA CZY UTOPIA? - Rekopol

2 Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi, czy będą zmiany? - Anna Marcinkiewicz Kierownik Wydziału Finansowania UE Departament Ochrony Ziemi NFOŚiGW

3 ŚRODKI PUBLICZNE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE 2014-2020 na Mazowszu - Dariusz Kowalczyk Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PREZENTACJE SESJA IB: Energia z odpadów - nowe możliwości dla samorządów. Rozwiązania i Technologie.

1 Czy małe ciepłownie opalane paliwem alternatywnym, mogą być odpowiedzią na wyzwania gospodarki ciepłowniczej oraz odpadowej gmin? dr inż. Norbert Skibiński
Dyrektor Rozwoju – Linia Biznesowa Odpady Veolia Energia Polska SA

2 ENERGIA Z ODPADÓW NOWE MOŻLIWOŚCI DLA SAMORZĄDÓW. ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE - Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

3 Spalanie odpadów w Gospodarce Obiegu Zamkniętego (GOZ) - Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

PREZENTACJE SESJA II:Gospodarka Odpadami - Nowoczesne technologie i rozwiązania wobec aktualnych zagrożeń 

1 Audyt – kluczowym krokiem do efektywnego zwalczania nieprawidłowości w gospodarce odpadami Autorzy prezentacji: Joanna Leoniewska-Gogola i Jacek Pietrzyk

2 Rola GIOŚ w egezkwowaniu obowiązujących przepisów w świetle wyników kontroli instlacji zagospodarowania odpadów - Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska

3 Rola samorządu województwa w minimalizowaniu ryzyk w gospodarce odpadami - Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PREZENTACJE SESJA III: Odpady przemysłowe - dobre praktyki, rozwiązania i technologie

PREZENTACJE SESJA II: Gospodarka Odpadami - Nowoczesne technologie i rozwiązania wobec aktualnych zagrożeń

Aktualności