Kontakt

Podsumowanie SOSEXPO 2018


W dniu 1 lutego 2018 r., po raz siódmy odbyło się Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Sosexpo 2018 i VII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa.

SOSEXPO było doskonałą okazją do spotkań: przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządu, instytucji publicznych i przedsiębiorstw ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami. W SOSOEXPO 2018 uczestniczyło 221 słuchaczy konferencji, gościliśmy przedstawicieli decydentów i środowisk odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej: w tym Sejmu, Senatu, Ministerstw, Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierających odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, uniwersytetów, ekspertów środowiskowych, a także zakładów gospodarowania odpadami, których przedstawiciele są co roku obecni na Sosexpo, 25 znamienitych panelistów i wystawców do których należeli: Bergmann Polska, Bollegraaf Recycling Solutions, C-Trace sp. z o. o., Foamax, Kazar, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Urząd Miasta Kraków, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Świat Pojemników.

Pan Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska uroczyście otworzył Forum i już na wstępie zaznaczył, jak istotnym zagadnieniem są cele ekologiczne, które Polska ma osiągnąć w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotem obrad w pierwszej sesji, był temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,
a w szczególności nowe uregulowania krajowe i unijne. Eksperci dyskutowali o wpływie
i konsekwencjach tych uregulowań w polskim systemie. Podczas tej sesji towarzyszyli nam (kolejność alfabetyczna): Pan Przewodniczący Kazimierz Barczyk Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP; Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pani Prezes Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK Pani Dyrektor Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami; Ministerstwo Środowiska, Pan Przewodniczący Andrzej Maciejewski, Sejm RP, Pan Wiceprezes Wojciech Konecki, Krajowa Izba Gospodarcza, Pan Łukasz 

Sosnowski, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Pan Dyrektor Jan Staniłko, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, którzy początkowo zabrali głos w dyskusji nad głównym tematem, a później odwiedzili również stoiska naszych wystawców z którymi przeprowadzili liczne rozmowy.

Gościem specjalnym tegorocznego Forum, był Pan Kęstutis Sadauskas, Dyrektor Generalny ds. Środowiska Unii Europejskiej, który przestawił wyzwania i możliwości stojące przed Polską w ramach nowych celów unijnych, związanych z gospodarką odpadami.

W drugiej sesji toczyła się żywa dyskusja na temat stosowanych innowacji w gospodarce odpadami, którą moderował prof. Andrzej Górak z Politechniki Łudzkiej. Swoje dobre praktyki w tym aspekcie przedstawili: Pan Dyrektor Mariusz Frankowski z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pan Dyrektor Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Koordynator Oktawian Makowski
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pan Przewodniczący Andrzej Czernecki ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Pan Dyrektor Lech Magrel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Pan Prezes Wojciech Przybylski z firmy Dagas.

Specjalną częścią, przygotowaną dla samorządów, była konferencja szkoleniowa. Całość prowadziła Pani dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej. Podczas pierwszej sesji szkoleniowej mieliśmy okazję posłuchać doświadczeń i wyzwań stojących przed burmistrzami gmin Krasnobród (Pan Burmistrz Kazimierz Misztal) i Tuczno (Pan Burmistrz Krzysztof Hara), które zostały wybrane do pilotażowego programu Ministerstwa Środowiska. Dzięki tym wystąpieniom mogliśmy się zapoznać z pierwszymi spostrzeżeniami i wyzwaniami, jakie stoją przed innymi gminami, które także będą musiały wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tej części wzięli udział także: Pan Przewodniczący Krzysztof Ważny, Związek Międzygminny Czysty Region i Pan Prezes Jakub Tyczkowski; Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, który zaprezentował nowy system gospodarki odpadami opakowaniowymi, jako odpowiedź przedsiębiorców na wyzwania GOZ.

W ostatniej części szkoleniowej: Pan Dyrektor Michał Gawrych; Stora Enso Poland SA, Pan Prezes Adam Krynicki; Krynicki Recycling S.A., Pan Dyrektor Sławomir Leszkowski; Elcen Sp. z o. o., omówili znaczenie surowców wtórnych dla jakości procesów recyklingowych, biorą pod uwagę różne odpady opakowaniowe. Na koniec, uczestnikom części warsztatowej zostały wręczone certyfikaty, potwierdzające ich udział w Konferencji szkoleniowej.

W czasie konferencji eksperci biorący w niej udział, niejednokrotnie powtarzali, jak dużym wyzwaniem jest gospodarka o obiegu zamkniętym i że wymaga dużej współpracy administracji rządowej z innymi podmiotami, w ramach których kluczową role odgrywają samorządy – wprowadzające uregulowania i przedsiębiorcy, którzy wprowadzają odpady.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa towarzysząca Konferencji, na której oprócz regionalnych punktów konsultacyjnych, pojawiły się firmy, które w swojej ofercie posiadają innowacyjne technologie dotyczące gospodarki odpadami, jak np. miejski punkt recyklingu.
Istotnym tematem, który co roku powraca na Konferencji jest smog, dlatego w tym roku przed hotelem stanął „Smogobus”, czyli mobilne laboratorium Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Uczestnicy Sosexpo mogli zapoznać się z funkcjami „Smogobusa” i porozmawiać ze strażnikami miejskimi.

Od siedmiu lat SOSEXPO umacnia swoją pozycję na polskim rynku, tworząc płaszczyznę współpracy dla MSP, jak i największych firm branżowych, z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji , zarówno panelistom, firmom, jak również słuchaczom, organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować za owocną współpracę!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019,

Do zobaczenia!

 

< powrót

Aktualności