SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

  • tel.: +48 22 849 60 06
  • fax: +48 22 849 35 84
  • e-mail: sosexpo@ztw.pl

 

SOSEXPO 2019


Zapraszamy w przyszłym roku na VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019.

Termin: 28.02.2019
Miejsce: Hotel Novotel Airport, ul.1 Sierpnia 1, Warszawa

Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO  z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Celem organizowanego Forum jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej
i ochrony środowiska. Sosexpo to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów
z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi.

Organizatorzy starają się co roku podejmować najbardziej aktualne tematy w branży– tak by uczestnicy konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi, pozyskania wiedzy (sesje panelowe podczas Konferencji), jak
i zdobycia praktycznych umiejętności (sesje szkoleniowe). Dodatkowo doskonałą możliwość networkingu i pozyskania nowych kontaktów biznesowych daje wystawa, na której nowoczesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadowej prezentują polskie i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w gospodarce odpadowej.

W Sosexpo co roku bierze udział ponad 300 osób w tym: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierającym odpady, organizacji odzysku
i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami.

Udział w konferencji, stoisko wystawiennicze wraz z udziałem w konferencji, reklama w materiałach konferencyjnych, możliwość umieszczenia roll-up’u w sali konferencyjnej, dołączenie materiałów reklamowych (ulotka, lub folder) do teczek konferencyjnych, wyłożenie ulotek w recepcji konferencji.

Partner Strategiczny 2018

Patronat Honorowy 2019

Patronat branżowy 2019

Patronat Medialny 2019

Aktualności