KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

 

 

INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O ZDROWIE UCZESTNIKÓW FORUM SOSEXPO 2020 W RECEPCJI KONFERENCJI BĘDĄ DOSTĘPNE ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RĄK.

 

IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2020

Termin: 11 marca 2020 r.

Miejsce: Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa 

TEMAT PRZEWODNI SOSEXPO 2020:

PAKIET ODPADOWY- PRZYGOTOWANIE POLSKI

 

GŁÓWNY PARTNER SOSEXPO 2020

www.rekopol.pl

FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO, organizowane od 2011 roku, z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Celem organizowanego Forum jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. SOSEXPO to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi.

Forum co roku podejmuje najbardziej aktualne tematy w branży – tak by uczestnicy konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi i pozyskania wiedzy.

 Dodatkowo doskonałą możliwość  networkingu  i  pozyskania  nowych  kontaktów  biznesowych  stwarza wystawa,  na  której  nowoczesne  produkty,  maszyny,  technologie  i  innowacyjne rozwiązania   do   zastosowania   w   gospodarce   odpadami   prezentują   polskie i  zagraniczne  firmy  działające  bezpośrednio  i  pośrednio  w  branży  gospodarki odpadowej.

W SOSEXPO co roku bierze udział ponad 200 osób w tym: wysokiej rangi przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk  przemysłowych  i  biznesowych,  instytucji  publicznych,  instytutów  badawczo-naukowych,  firm  odbierającym  odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami.

WYSTAWA

Na stoiskach usytuowanych w pobliżu sal konferencyjnych swoje  nowoczesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadami prezentują polskie i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w branży gospodarki odpadowej. Do udziału w wystawie zapraszamy firmy prezentujące produkty i rozwiązania z następujących obszarów tematycznych.

PROGRAM SOSEXPO 2020

Podczas SOSEXPO 2020 podejmiemy m.in. następujące tematy:

  • Priorytety w gospodarce odpadami- wizja Ministerstwa Klimatu implementacji ROP w Polsce
  • Pakiet odpadowy w Polsce- wyzwania i szanse dla przedsiębiorców
  • Rola NFOŚiGW w Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle najnowszych zmian prawnych
  • Realizacja celów gospodarki odpadami komunalnymi- nowe wyzwania dla gmin

Spojrzymy również na realizację pakietu odpadowego oczami przemysłu, firm gospodarki odpadami oraz firm recyclingowych.

Kluczowym tematem SOSEXPO 2020, wieńczącym tegoroczne obrady będzie dyskusja na temat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, która, mamy nadzieję, da odpowiedź na pytanie czy ROP uzdrowi system gospodarki.

PATRONATY

O tym jak ważną dla środowiska gospodarki odpadami jest organizowane od 9 lat Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO świadczą liczne patronaty honorowe  i współpraca z czołowymi organizacjami branżowymi.

Patronat honorowy nad kolejnymi edycjami SOSEXPO przyjmowały m.in.: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Prezydent m.st. Warszawy, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Pracodawcy RP oraz Przedsiebiorcy.pl a patronat branżowy: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz NOT.

SOSEXPO 2020 patronatem honorowym objęły do tej pory : Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent m.st. Warszawy.

 

 

 

 

Aktualności

Główny Partner 2020

Patronat Honorowy 2020

Patronat branżowy 2019

Patronat Medialny 2020